Gewoon Speciaal ICT
 
(Advertentie)
(Advertentie)

De toekomst van de leerlingen staat centraal. De leerling wordt uitgedaagd om grensverleggend actief te zijn op de domeinen:                                                  

  •  wonen
  •  werken
  •  vrije tijd
  •  burgerschap

   

     

Kerndoelen in de CED leerlijnen

 

LEREN LEREN: WERKHOUDING EN AANPAK GEDRAG   

   

Kerndoel 1: Aanpak gedrag:                                         De leerlingen leren uiteenlopende strategieën en vaardigheden gebruiken voor het opnemen, verwerken en hanteren van informatie

1.1. Taakaanpak

1.2. Reflectie op werk    

  

Kerndoel 2: Werkhouding:                                              De leerlingen leren belangstelling hebben voor de omringende wereld en leren die wereld onderzoeken en daarin taken uitvoeren

2.1. Hulpvragen

2.2. Zelfstandig (door)werken

2.3. Samenwerken

Begeleid ontdekkend leren is een praktische uitwerking van het Eigen Initiatief Model. Met dit model leren leerlingen met een beperking denkvaardigheden. Ze leren om zelf een plan maken voor zij iets doen, volgen en bijsturen terwijl ze bezig zijn en terugkijken wanneer ze klaar zijn.

 

We zien dat door het hanteren van deze methode de flexibiliteit en zelfstandigheid van leerlingen daadwerkelijk toeneemt.

  

De leerling krijgt binnen zijn mogelijkheden meer invloed op zijn eigen leven, meer plezier in zijn taken, leert zelf te kiezen en voelt zich versterkt in zijn zelfbeeld.

Een veilige en goed ondersteunde leeromgeving die (internationaal) samenwerken mogelijk maakt.

Uitgaan van talenten, interesses en eigen middelen
(Advertentie)
(Advertentie)
  • Plannen

 

  • Uitvoeren van taken

 

  • Visuele ondersteuning (foto's en/of pictogrammen)

 

  • Auditieve ondersteuning

 

 

Voorbeeld hoe je eigen middelen in kunt inzetten.