Gewoon Speciaal ICT
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Binnen De Onderwijsspecialisten is op elke school een ICT-er. De maatstaf is voor 4 groepen 1 dagdeel voor de ICT-er. Bij 8 of 12 groepen respectievelijk 2 en 3 dagdelen werk voor ICT-er. De ICT-er is er voor de onderwijsinhoudelijke vragen en innovaties.
Dit alles kan alleen door bovenschools samen te werken.

Het technische deel wordt verzorgd door een groep Systeembeheers en Helpdesk medewerkers.

 

Klassenmanagement (Leraar24) is een middel om een veilige omgeving te scheppen, waarin leerlingen actief, betrokken met plezier en succes kunnen leren en zich ontwikkelen.

Het digibord is daarbij uitermate geschikt middel om in te zetten.

Een aantal voorbeelden om het in te zetten:

- Interactief lesstof te gebruiken door klas, groepjes of individueel.

- zelfcorrigerende oefeningen
- prentenboek voorlezen met Digibord

- inzetten bij circuitmodel

- mindmappen of werken met wordle.net

- volgen dieren met webcam

- werken met stemkastjes

- stemmen met smartphones of ander device

Openstaan voor vragen!

Workshops verzorgen

Trainingen verzorgen/organiseren

Organiseren van ''show en tell'' momenten

Internationaliseren

Projecten uitzetten

 

 

(Advertentie)
(Advertentie)

Bij De Onderwijsspecialisten delen wij informatie met elkaar middels Sharepoint. Daarnaast maken veel scholen gebruik van Yurls.

Yurls is laagdrempelig, handig aan te passen, vriendelijk in gebruik. Heel belangrijk voor onze doelgroep is het visualiseren van keuze in lesstof.

Een voorbeeld hiervan is te zien op deze Yurl onder "Leerling bovenbouw''.